RSS

ما دیگر در قفس نیستیم، آزاد هستیم! شهلا زلاند، خوانندهٔ مشهور افغان و خواهر فری…

01 May

‫ما دیگر در قفس نیستیم، آزاد هستیم!
شهلا زلاند، خوانندهٔ مشهور افغان و خواهر فرید زلاند، این جمله را پس از اجرای زیبایش در روز زن در برنامه «ستاره افغان» با غرور بر زبان آورد.

یـاد آن روز گــرامی که قـفـس را بشکـــــافم
سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم
«دُخت افغان» با آهنگسازی فرید زلاند (که نامی آشنا برای ایرانیان است و بسیاری از آهنگ های ماندگار هایده، داریوش، گوگوش، ابی، معین و … ساخته ی ایشان است)، و شعری از مرحوم نادیا انجمن (از شاعران جوان افغان که به دلیل ضرب و شتم توسط شوهرش کشته شد)، برای زنان ستم کشیده جهان خوانده شده …
این آهنگ از درد رنج میگوید، از بیداد و ستم، از شکافتن قفس و از امید به فرداها … آهنگی برگرفته از روحیه موسیقیایی ایرانی و افغانی، که به مانند تاریخ و فرهنگ و دردها و رنج هایمان پیوند خورده است. روزگاری است شاید سختی ها از هم دورمان کرده. روزگاری است دوستی ها و برادری ها را فراموش کرده ایم و نامهربانی پیشه کرده ایم.

اما چگونه میشود این نوای دلنشین اشک بر دیده ی ما نیز جاری میکند.
درد یکیست و درمان نیز هم. به امید عدالت و دوستی، به امید سربلندی افغانی و ایرانی، و به امید پرکشیدن تمام زنان و مردان رنج دیده از قفس ها
خواهر و برادر افغانی، ما نیز در کنارتان ایستاده ایم، در کنارتان خوشحالیم و از رنجتان آزرده خاطر‬


‫یـاد آن روز گــرامی که قـفـس را بشکـــــافم‬
International women's day on Afghan Star Season ما دیگر در قفس نیستیم، آزاد هستیم! شهلا زلاند، خوانندهٔ مشهور افغان و خواهر فرید زلاند، این جمله را پس از اجرای زیبایش در روز زن در برنامه «ستاره افغان» با غرور بر زبان آورد. یـاد آن روز گــرامی که قـفـس را بشکـــــافم سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم «دُخت افغان» با آهنگسازی فرید زلاند (که نامی آشنا برای ایرانیان است و بسیاری از آهنگ های ماندگار هایده، داریوش، گوگوش، ابی، معین و … ساخته ی ایشان است)، و شعری از مرحوم نادیا انجمن (از شاعران جوان افغان که به دلیل ضرب و شتم توسط شوهرش کشته شد)، برای زنان ستم کشیده جهان خوانده شده … این آهنگ از درد رنج میگوید، از بیداد و ستم، از شکافتن قفس و از امید به فرداها … آهنگی برگرفته از روحیه موسیقیایی ایرانی و افغانی، که به مانند تاریخ و فرهنگ و دردها و رنج هایمان پیوند خورده است. روزگاری است شاید سختی ها از هم دورمان کرده. روزگاری است دوستی ها و برادری ها را فراموش کرده ایم و نامهربانی پیشه کرده ایم. اما چگونه میشود این نوای دلنشین اشک بر دیده ی ما نیز جاری میکند. درد یکیست و درمان نیز هم. به امید عدالت و دوستی، به امید سربلندی افغانی و ایرانی، و به امید پرکشیدن تمام زنان و مردان رنج دیده از قفس ها خواهر و برادر افغانی، ما نیز در کنارتان ایستاده ایم، در کنارتان خوشحالیم و از رنجتان آزرده خاطر زنده باد افغان و ایران http://sepidedam.com/7687/‫ ستم‌های بی‌پایان رفته بر زنان افغان. و شادی اینکه امروز دریچه‌ی امیدی باز است رو به فردا در این سرزمین بلاخیز: یـاد آن روز گــرامی که قـفـس را بشکـــــافم سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم ‬http://www.youtube.com/watch?v=KQPK39ifbcw&feature=youtu.be

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 1, 2013 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: