RSS

از همه دوستانی که برای رای دادن تشویق می کنند لطفا این کار رو با شعارها و احساسا…

11 Jun

‫از همه دوستانی که برای رای دادن تشویق می کنند لطفا این کار رو با شعارها و احساساتی مثل برای آزادی زندانیان سیاسی و … قاطی نکنید. هیچ کدام از کاندیداهای موجود دغدغه آزاذی بیان و زندانیان سیاسی را در سر ندارند. این بار اگر کسانی نظر به شرکت در انتخابات دارند تنها برای عدم سقوط به تنگناهای پیش بینی شده برای ایران است و همان وحشتی که از گزینه "بد" و این بار "بدترین" وجود داشت و دارد. خیلی رو راست باید این موضوع رو به هم بگوییم و دنبال شعارهای بزرگ تر هم نباشیم. در مورد اینکه با رای دادن هزینه روی دست حکومت بگذاریم: ای کاش به این موضوع هم فکر می کردیم که الآن آرش صادقی بیش از یک هفته در اعتصاب غذا هست و حمایت بزرگ و گسترده از او هم می تونست برای این حکومت در این روزها هزینه زیادی باشد. همانطور که اعتصاب غذای نسرین ستوده بود… ای کاش …

مائده سلطانی
دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی


Timeline Photos
از همه دوستانی که برای رای دادن تشویق می کنند لطفا این کار رو با شعارها و احساساتی مثل برای آزادی زندانیان سیاسی و … قاطی نکنید. هیچ کدام از کاندیداهای موجود دغدغه آزاذی بیان و زندانیان سیاسی را در سر ندارند. این بار اگر کسانی نظر به شرکت در انتخابات دارند تنها برای عدم سقوط به تنگناهای پیش بینی شده برای ایران است و همان وحشتی که از گزینه "بد" و این بار "بدترین" وجود داشت و دارد. خیلی رو راست باید این موضوع رو به هم بگوییم و دنبال شعارهای بزرگ تر هم نباشیم. در مورد اینکه با رای دادن هزینه روی دست حکومت بگذاریم: ای کاش به این موضوع هم فکر می کردیم که الآن آرش صادقی بیش از یک هفته در اعتصاب غذا هست و حمایت بزرگ و گسترده از او هم می تونست برای این حکومت در این روزها هزینه زیادی باشد. همانطور که اعتصاب غذای نسرین ستوده بود… ای کاش …

مائده سلطانی
دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی

آرش صادقی زندانی سیاسی در دهمین روز اعتصاب غذا و
۱۷ ماه هست در انفرادی های زندان اوین نگهداری میشود.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 11, 2013 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: