RSS

این روزها در فیسبوک و فضای مجازی و رسانه های مختلف میشنوم که سخن از دخترانی است…

08 Jul

‫این روزها در فیسبوک و فضای مجازی و رسانه های مختلف میشنوم که سخن از دخترانی است که به استادیومهای ورزشی راه ندارند … جالب اینجاست که بسیاری راحت آنرا به بیرون از خود پرت می کنند.

اما:‌ باور کنید و باور کنیم، اگر مردان ایرانی فقط یک هفته به هیچ مسابقه ورزشی بدون حضور دخترانشان،‌ همسرانشان، خواهرانشان نمی رفتند این قانون تغییر می کرد. افسوس که چنین بهایی را نمی پردازند چون برایشان «مهم» نیست و اکثریت آنها اگر موافق این قانون هم نباشند شک نکنید که مخالف آن هم نیستند …

تا وقتی این «نیاز» در ما به وجود نیاید که بدون نیمه دوم وجودمان هرگز نباید به چنین محلهایی پا گذاشت، و تا وقتی «ضرورت» آنرا حس نکنیم، هرگز به برابری دست نخواهیم یافت … قوانین وضع شده توسط دولت و مجلس و… بازتاب تفکرات خود ماست …

برای تغییر جامعه بایستی از خود شروع کرد. باید بها را از جیب خود پرداخت آنگاه شک نکنید که جامعه ما نیز تغییر خواهد کرد.

ویدا . ا
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲


Timeline Photos
این روزها در فیسبوک و فضای مجازی و رسانه های مختلف میشنوم که سخن از دخترانی است که به استادیومهای ورزشی راه ندارند … جالب اینجاست که بسیاری راحت آنرا به بیرون از خود پرت می کنند.

اما:‌ باور کنید و باور کنیم، اگر مردان ایرانی فقط یک هفته به هیچ مسابقه ورزشی بدون حضور دخترانشان،‌ همسرانشان، خواهرانشان نمی رفتند این قانون تغییر می کرد. افسوس که چنین بهایی را نمی پردازند چون برایشان «مهم» نیست و اکثریت آنها اگر موافق این قانون هم نباشند شک نکنید که مخالف آن هم نیستند …

تا وقتی این «نیاز» در ما به وجود نیاید که بدون نیمه دوم وجودمان هرگز نباید به چنین محلهایی پا گذاشت، و تا وقتی «ضرورت» آنرا حس نکنیم، هرگز به برابری دست نخواهیم یافت … قوانین وضع شده توسط دولت و مجلس و… بازتاب تفکرات خود ماست …

برای تغییر جامعه بایستی از خود شروع کرد. باید بها را از جیب خود پرداخت آنگاه شک نکنید که جامعه ما نیز تغییر خواهد کرد.

ویدا . ا
دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 8, 2013 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: