RSS

هر چه فکر می کنم می بینم کلمات و واژه های محدود من قادر به قدردانی و سپاسگزاری ا…

22 Sep

‫هر چه فکر می کنم می بینم کلمات و واژه های محدود من قادر به قدردانی و سپاسگزاری از این همه لطف و مهربانی بی انتهای دوستان گرانقدر و هموطنان عزیز نیست. با وجود این ناچار هستم با این بضاعت اندک از همه ی دوستان و هموطنان نازنین که در این چند روز ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دادند و پیغام های محبت آمیزشان را به شکل های گوناگون بر ما سرازیر کردند قدردانی کنم. پیغام های پرمهرشان بی پاسخ ماند و شرمندگی آن برای ما. خوب میدانم که همه ی این توجهات جنبه ی شخصی نداشته بلکه نشان از توجه افکار عمومی به خواسته ی مهمی چون آزادی زندانیان سیاسی و اهمیت به حقوق اولیه انسانی است.
در مقابل این همه لطف و مهربانی سر تعظیم فرود می آورم و دست تک تک شما را می بوسم.
امید دارم یک نفر دیگر نیز از زندان آزاد شود و آن آخرین زندانی است.

رضا خندان
۳۱ شهریور ۱۳۹۲‬

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 22, 2013 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: