RSS

اگر وزیر امور خارجه ، دانشجویی‌ که حداقل ۱۱۶ ملیت مختلف از زندانی شدن او خبر داش…

14 Oct

‫اگر وزیر امور خارجه ، دانشجویی‌ که حداقل ۱۱۶ ملیت مختلف از زندانی شدن او خبر داشته و به خیابان آمدند و نامش بر سنگ فرش خیابان‌های نروژ نقش بسته است، را نشناسد پس بر عدم آگاهی‌ خود به مسائل مردم ایران در سطح بین‌المللی صحه گذاشته است، اگر هم میشناخته و وانمود کرده که نمیشناسد، پر واضح است که ایشان بی‌تفاوتی‌ خود را به اصلی‌‌ترین مساله مردم ایران، یعنی حقوق بشر به نمایش گذاشت! به خصوص وقتی‌ خود آزادانه از فیسبوک استفاده می‌کند، ولی‌ به فیلتر بودن آن در ایران می‌خندد. و سوال اصلی‌ اینجاست که چرا چنین کسی‌ این حق را به خود میدهد که در دیدار با خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کند و بگوید " نحوه کنونی تهیه گزارش ها درمورد وضع حقوق بشر درایران، به شأن حقوق بشر وسازمان ملل ضربه می زند!؟ "

آیا آقای ظریف که خود یکی‌ از سر شناس‌ترین دانشجویان زندانی در سطح بین‌المللی را نمیشناسد، ( یا وانمود می‌کند که نمیشناسد) بیشتر به شأن حقوق بشر ضربه میزند یا سازمان ملل که وقتی‌ خانواده مجید توکلی به دلیل بی‌ مسئولیتی مقامات ایرانی‌ مجبور میشوند، به دبیر کل سازمان ملل نامه نامه بنویسند و تقاضا کنند که مجید را از مرگ نجات دهد؟ آیا اگر سازمان ملل بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران امضا کرده، به نامه‌های رسیده ترتیب اثر دهد و از حکومت ایران بخواهد که به وضعیت مجید توکلی رسیدگی کنند، به‌شان سازمان خود لطمه میزند یا به وظیفه اش عمل می‌کند؟‬


‫شأن حقوق بشر و سازمان ملل ضربه می‌خورد یا وزیر امور خارجه؟ – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫جواد ظریف وزیر امور خارجه کسی‌ را که در حمایتش مردم دنیا از ۱۱۶ ملیت مختلف به راه پیمایی صلح آمیز پرداختند، نمی‌‌شناسد‬

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 14, 2013 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: