RSS

درادبیات قضائی و امنیتی ایران، پزشکی که به سوگند و وظیفه عمل می کند، گناهکار است…

17 Nov

‫درادبیات قضائی و امنیتی ایران، پزشکی که به سوگند و وظیفه عمل می کند، گناهکار است و مستوجب کیفر. وکیل مدافعی که به سوگند و وظیفه عمل می کند، گناهکار است و مستوجب کیفر. دکتر رضا حیدر پور پزشک بهداری زندان اوین، آخرین گناهکار از این دست است. جوانی که بر حسب تقدیر، درست روز انتقال ستار بهشتی به زندان اوین، پزشک کشیک در بهداری این زندان بود و از بخت بد طبق مقررات زندان باید یک زندانی تازه وارد را که پلیس فتا او را لت و پار کرده و به اوین اعزام کرده بود، معاینه کند. پزشک کشیک گزارش آثار ضرب وشتم و شکنجه های روی بدن را مکتوب و ضمیمه پرونده کرد. همین و دیگر هیچ. به وظیفه عمل کرد. هر زندانی تازه وارد به موجب مقررات ناظر بر زندانها، باید پیش از ورود به بند و سلول، معاینه بشود و هرآینه آثاری از بیماری در او مشاهده شد، پزشک حاضر در بهداری زندان باید آن را گزارش و ضبط کند. دکتر حیدر پور کاری جز این نکرده است.

از آن پس، زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین از خدمات پزشکی او محروم شدند. او را به بند زندانیان مالی منتقل کردند. اینک پس از بیش از یک سال از مرگ ستار بهشتی که در پی آن شکنجه ها اتفاق افتاد، به جای بازداشت شکنجه گر، پزشکی دستگیر شده و در بند ۲۰۹ اوین (اطلاعات) محبوس است که آثار ضرب و شتم را گزارش و به وظیفه عمل کرده است. این وارونه کاری در دستگاه قضائی و امنیتی ایران هرچند اصلا عجیب نیست و تازگی ندارد، ولی بیش از پیش از خطراتی خبر می دهد که هر شهروند وظیفه شناس در هر رده شغلی و صنفی و مدیریتی را تهدید می کند. اقای روحانی هم آن قدر که وزیر خارجه در امر ایجاد دوستی با امریکاست، به نظر نمی رسد در امور داخلی کاره ای باشد. چه رسد به این که از او بخواهیم به وظیفه ریاست جمهوری عمل کند!

مهرانگیز کار‬


‫پزشک گناهکار – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫درادبیات قضائی و امنیتی ایران، پزشکی که به سوگند و وظیفه عمل می کند، گناهکار است و مستوجب کیفر. وکیل مدافعی که به سوگند و وظیفه عمل می کند، گناهکار است و مستوجب کیفر‬

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 17, 2013 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: