RSS

بسیاری در بزرگداشت ماندلا بر خشونت‌پرهیزی او تأکید می‌کنند. مثلا در بیانیه جمعی…

08 Dec

‫بسیاری در بزرگداشت ماندلا بر خشونت‌پرهیزی او تأکید می‌کنند. مثلا در بیانیه جمعی از اعضای جبهه ملی ایران می‌خوانیم «او به بشریت اموخت که بدون دست بردن به سلاح و خشونت و خونریزی هم می توان دشمن سرسخت آزادی و نژاد پرستی و استثمار را به زانو درآورد». این سخن دقیق نیست. او تا زمانی که در زندان بود حاضر نشد خشونت را نفی کند، و به این دلیل برخی از کشورهای غربی او را «تروریست» می‌نامیدند، و عفو بین الملل هیچگاه او را به عنوان «زندانی وجدان» به رسمیت نشناخت و برای آزادی او از زندان تلاش نکرد . در واقع ده سال پیشتر از آن که او آزاد شود رییس جمهور وقت حاضر شد که او را به یک شرط آزاد کند: نفی خشونت، و او نپذیرفت. این پیشنهاد پنج سال بعد هم تکرار شد و او باز نپذیرفت. این سخن بدان معنا نیست که موضع ماندلا را در آن شرایط درست بدانیم، ولی نباید واقعیت را قلب کرد. ماندلا گاندی نبود، شخص دیگری بود که در شرایط دیگری راه دیگری را برگزید، و موفق شد. عظمت کار ماندلا بخشش و مدارا از موضع قدرت بود، دشمن مغلوب و ضعیف را تحقیر نکرد، انتقام نگرفت و اسیر و زندانی را نکشت (اعدام نکرد).

حسین باقرزاده
۱۷ آذر ۱۳۹۲

عکس:عالیه مطلب زاده
ادای احترام نسرین ستوده به نلسون ماندلا ،سفارت آفریقای جنوبی


Timeline Photos
بسیاری در بزرگداشت ماندلا بر خشونت‌پرهیزی او تأکید می‌کنند. مثلا در بیانیه جمعی از اعضای جبهه ملی ایران می‌خوانیم «او به بشریت اموخت که بدون دست بردن به سلاح و خشونت و خونریزی هم می توان دشمن سرسخت آزادی و نژاد پرستی و استثمار را به زانو درآورد». این سخن دقیق نیست. او تا زمانی که در زندان بود حاضر نشد خشونت را نفی کند، و به این دلیل برخی از کشورهای غربی او را «تروریست» می‌نامیدند، و عفو بین الملل هیچگاه او را به عنوان «زندانی وجدان» به رسمیت نشناخت و برای آزادی او از زندان تلاش نکرد . در واقع ده سال پیشتر از آن که او آزاد شود رییس جمهور وقت حاضر شد که او را به یک شرط آزاد کند: نفی خشونت، و او نپذیرفت. این پیشنهاد پنج سال بعد هم تکرار شد و او باز نپذیرفت. این سخن بدان معنا نیست که موضع ماندلا را در آن شرایط درست بدانیم، ولی نباید واقعیت را قلب کرد. ماندلا گاندی نبود، شخص دیگری بود که در شرایط دیگری راه دیگری را برگزید، و موفق شد. عظمت کار ماندلا بخشش و مدارا از موضع قدرت بود، دشمن مغلوب و ضعیف را تحقیر نکرد، انتقام نگرفت و اسیر و زندانی را نکشت (اعدام نکرد).

حسین باقرزاده
۱۷ آذر ۱۳۹۲

عکس:عالیه مطلب زاده
ادای احترام نسرین ستوده به نلسون ماندلا ،سفارت آفریقای جنوبی

***
تعداد اعدام ها در ایران از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، به نسبت مدت مشابه سال قبل که محمود احمدی نژاد در قدرت بود، دو برابر شده است!!!

چرا اعدام نه؟ – مجتبی‌ واحدی

شاید بهترین راه حل در شرایط فعلی آن باشد که همه دست به دست هم بدهیم و اعلام کنیم تا حصول اطمینان وجود عدالت در دستگاه قضایی ایران ،با مجازات های غیر قابل جبران و در رأس آنها آعدام مخالفیم . تا آن زمان ، کارشناسان و صاحب نظران مستقل هم فرصت دارند در خصوص دلایل مثبت و منفی برای رد یا قبول این مجازات به بحث و گفتگ بپردازند.

به هوش باشیم که سکوت در برابر احکام اعدامی که در تشکیلاتی غیر عادلانه و توسط قضاتی نااهل صادر شده، این خطر را به تدریج گسترده ترو طیف قربانیان آن را وسیع تر خواهد کرد.

http://sepidedam.com/20283

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 8, 2013 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: