RSS

دکتر محمد ملکی‌ به موج جديد زندانی‌ کردن تحول خواهان و فعالان ملی‌ اعتراض و اعلا…

28 Jan

‫دکتر محمد ملکی‌ به موج جديد زندانی‌ کردن تحول خواهان و فعالان ملی‌ اعتراض و اعلام كرد :" اينجانب بعنوان يک مدافع حقوق بشر که ۶۰ سال برای‌ استقرار آزادی‌ و دموکراسی‌ در ايران رنج کشيده ام، با اعتراض به فشارها و دستگيريهای‌ اخير بار ديگر به حاکمان نظام ولايی‌ هشدار ميدهم که از نقض حقوق بشر و آزار منتقدان و نخبگان سياسی‌ و مدنی‌ دست برداريد؛

زندانيان سياسی‌ و عقيدتی‌ با هر تفکر، عقيده و انديشه ای‌ را آزاد کنيد؛ و مطمئن باشيد در صورت ادامه اين اعمال سرنوشتی‌ بهتر از ديگر نظامهای‌ استبدادي در انتظارتان نخواهد بود."

اطلاع پيدا کردم دوستان عزيز و مبارزم مهندس حشمت الله طبرزدی، دکتر احمد زيدآبادی و دکتر علی‌ رشيدی که براي مدتي به مرخصي آمده بودند، دوباره به زندان منتقل شدند و همچنين تعداد ديگري از منتقدان و تحول خواهان را به زندان فراخواندند و فشارهاي جديدي بر زندانيان وارد کرده اند. حاکميتي که در اين سي و پنج سال بر مسير ظلم و بيعدالتي و دست اندازي بر ثروتهاي عمومي و افزودن بر فقر و فلاکت گام برداشته است، همواره اعتراض و انتقاد کارشناسان ملي، آزاديخواهان و منتقدان دلسوز وطن را با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ داده و معلوم نيست تا چه زماني ميخواهد به اين روشهاي غير انساني و ضد حقوق بشري ادامه دهد. نقض گسترده حقوق بشر و دور جديد فشار بر دگرانديشان و تحول خواهان حاکي از آن است که حکومت قصد نرمش در برابر مردم و منتقدان را ندارد. اما مقاومت آزاديخواهان و ايستادگي نسل هاي مختلف عليرغم سي سال سرکوب و نقض حقوق بشر نشان ميدهد که مشعل آزادي خواهي و عدالت جويي در ايران خاموش شدني نيست و آنچه روزي خاموش خواهد شد آتش خانمانسور استبداد است.
اينجانب بعنوان يک مدافع حقوق بشر که ۶۰ سال براي استقرار آزادي و دموکراسي در ايران رنج کشيده ام، با اعتراض به فشارها و دستگيريهاي اخير بار ديگر به حاکمان نظام ولايي هشدار ميدهم که از نقض حقوق بشر و آزار منتقدان و نخبگان سياسي و مدني دست برداريد؛ زندانيان سياسي و عقيدتي با هر تفکر، عقيده و انديشه اي را آزاد کنيد؛ و مطمئن باشيد در صورت ادامه اين اعمال سرنوشتي بهتر از ديگر نظامهاي استبدادي در انتظارتان نخواهد بود.
دکتر محمد ملکي
بهمن ۱۳۹۲

ما خواهان آزادی بلافاصله و بی‌ قید و شرط حشمت طبرزدی می‌باشیم. لطفا برای امضای فراخوان در Gopetition یا Ipetitions به لینک زیر مراجعه کنید.‬


‫اعتراض دکتر محمد ملکی‌ به موج جديد دستگيريها + فراخوان جهت آزادی حشمت طبرزدی‬
sepidedam.com
‫دکتر محمد ملکی‌ به موج جدید زندانی کردن تحول خواهان و فعالان ملی اعتراض و اعلام کرد :" اینجانب بعنوان یک مدافع حقوق بشر که ۶۰ سال برای استقرار آزادی‌ و دموکراسی‌ در ایران رنج کشیده ام، با اعتراض به فشارها و دستگیریهای‌ اخیر بار دیگر به حاکمان نظام ولایی‌ هشدار میدهم که از نقض حقوق بشر و آزار منتقدان…‬

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 28, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: