RSS

Monthly Archives: February 2014

It has been reported by Mina Ahadi that the Iran stoning case Sakineh Mohammadi…

It has been reported by Mina Ahadi that the Iran stoning case Sakineh Mohammadi Ashtiani, attempted suicide in her prison cell 5 days ago in Tabriz, Iran & and has been hospitalized. She is in critical condition.


Timeline Photos
سکينه محمدی آشتيانی خود کشی کرد

سایت روزنه: طبق خبری که از زندان تبريز – ايران به دست ما رسيده است متاسفانه سکينه محمدي آشتياني زنداني محکوم به سنگسار، بر اثر فشارهاي غير قابل تحمل زندان پنج روز قبل در تاريخ ۲٣ فوريه ۲۰۱۴ خود کشي کرده است. متعاقب اين اتفاق ناگوار زندانبانان او را به بيمارستان منتقل کردند.

طبق اطلاعات رسيده به کميته بين المللی عليه سنگسار پزشکان بيمارستان براي نجات جان سکينه محمدی آشتيانی از مرگ حتمي ناچار شده اند چند بار معده او را مورد عمل جراحي قرار بدهند. اکنون بعد ازعمل جراحی و چهار روز بستری شدن در بيمارستان جمهوری اسلامي او را به زندان منتقل کرده و در بهداري زندان بستري است.
سکينه محمدی آشتيانی اکنون با ضعف شديد جسمی و شرايط روحی وخيمی دست و پنجه نرم ميکند. خواست اين زندانی محکوم به سنگسار اين است که بعد از سالها زندان و شکنجه و فشارهای غير قابل تحمل او را آزاد کنند. در ضمن او از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است فورا به زندان ديگری منتقل شود.

ما از همه مجامع بين المللي و سازمانهاي مدافع حقوق انساني ميخواهيم که جمهوري اسلامي را تحت فشار قرار بدهند که سکينه محمدي آشتياني را هر چه زود تر آزاد کند.
کميته بين المللي عليه سنکسار

۲۸ فوريه ۲۰۱۴
minnaahadi@gmail.com
(0049) 1775692413

در تصویر: عکس بزرگ سکینه محمدی آشتیانی بر ورودی ساختمانی در مرکز شهر رم / دولت ایتالیا عکس بزرگی از سکینه محمدی از ساختمان "وزارت فرصتهای برابر" آویزان کرده است. دولت ایتالیا با این عمل بر لغو حکم سنگسار و اعدام سکینه محمدی اصرار دارد

لازم به ذکر است که در گذشته احتمال " پروژه خودکشی‌ سکینه آشتیانی توسط جمهوری اسلامی" توسط رسانه ها مطرح شده بود:

پروژه خودکشی سکینه آشتیانی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت

پرونده سکینه آشتیانی یکی از آن دست مواردی ست که واقعا جمهوری اسلامی را در موقعیت آچمز سیاسی ، اجتماعی و رسانه ای ( افکار عمومی ) قرار داده است ، بطوریکه هر عکس العمل نظام در رابطه با این کیس حقوق بشری یقینا میتواند به ضرر حکومت ولایت فقیه تمام شود . بدین صورت که ;
اگر رژیم متهمه را سنگسار کند علاوه بر اعتبار ( نداشته ) خودش ، به جایگاه بین المللی اسلام هم ضربه جدی ( مجددی ) وارد میکند و بقول تئوریسین های حکومت ، میتواند تا مدتها خوارک پروژه اسلام هراسی استکبارجهانی را تغذیه نماید !

اگر ایشان را با چوبه دار ، اعدام کنند قسمت اعظم بار منفی این اقدام بسمت نظام برآمده از اصول اسلامی ( جمهوری اسلامی ) کشیده میشود ولی حکومت میتواند تا مقداری سپر بلای جایگاه اسلام بین المللی گردد ( البته اجرای این گزینه با توجه به پوشش خبری گسترده این پرونده در عرصه فرامنطقه ای ، تفاوتی با گزینه سنگسار نداشته و همان بار منفی را در بردارد )

اگر رژیم مقدمات فرار خانم آشتیانه به خارج کشور را محیا کند ( ایشان را فراری بدهد ) آنوقت از فشارهای خارجی کاسته و بر فشارهای داخلی (از طرف آخوندها و حزب اللهی ها و سایر اسلامگرایان ) به سمت حکومت و مخصوصا قوه قضاییه ( که این روزها حال و روز خوشی ندارد ) افزوده خواهد شد .

گزینه دیگر این است که حکومت حکم مرگ ( با اعدام یا سنگسار ) متهمه را تبدیل به حبس ابد یا طویل المدت نماید که این گزینه باعث میشود که از فشارهای حقوق بشری کمی کاسته شده ولی تا زمان آزادی خانم آشتیانی ( از زندان ) ادامه داشته باشد و بقولی این پروند بصورت نیمه باز دنبال شود ( فشار کم و مداوم ! )

و گزینه آخر این است که جمهوری اسلامی خانم سکینه آشتیانی را خودکشی کند! ( یا بدهد) تا هم اسلامگرایان و طرفدارانش را ارضاء ( نه راضی ! ) کرده باشد و هم اقتدارش را به سایر کشورها نشان بدهد و هم یک پرونده ضد حقوق بشری دیگرش را مختومه کند ( البته بعد از اجرای این سناریو یک موج عظیم اعتراض بین المللی بلند خواهد شد ولی با یک شیب ملایم آرام خواهد گردید ولی حکومت بداند با این کار اسم سکینه آشتیانه را برای همیشه در فهرست پرونده ضد حقوق بشری اش ثبت و ضبط خواهد کرد و یک شمشیر داموکلس دیگر به شمشیرهای طرفداران حقوق بشر اضافه خواهد شد ! )

http://j.mp/1kvV5je

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 28, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

It’s been reported that Sakineh Mahammadi Ashtiani, who was sentenced to be ston…

It's been reported that Sakineh Mahammadi Ashtiani, who was sentenced to be stoned by the Iranian regime was under severe pressure and has committed suicide in a prison in Tabriz-Iran and transferred to hospital


Timeline Photos
سکينه محمدی آشتيانی خود کشی کرد

سایت روزنه: طبق خبری که از زندان تبريز – ايران به دست ما رسيده است متاسفانه سکينه محمدي آشتياني زنداني محکوم به سنگسار، بر اثر فشارهاي غير قابل تحمل زندان پنج روز قبل در تاريخ ۲٣ فوريه ۲۰۱۴ خود کشي کرده است. متعاقب اين اتفاق ناگوار زندانبانان او را به بيمارستان منتقل کردند.

طبق اطلاعات رسيده به کميته بين المللی عليه سنگسار پزشکان بيمارستان براي نجات جان سکينه محمدی آشتيانی از مرگ حتمي ناچار شده اند چند بار معده او را مورد عمل جراحي قرار بدهند. اکنون بعد ازعمل جراحی و چهار روز بستری شدن در بيمارستان جمهوری اسلامي او را به زندان منتقل کرده و در بهداري زندان بستري است.
سکينه محمدی آشتيانی اکنون با ضعف شديد جسمی و شرايط روحی وخيمی دست و پنجه نرم ميکند. خواست اين زندانی محکوم به سنگسار اين است که بعد از سالها زندان و شکنجه و فشارهای غير قابل تحمل او را آزاد کنند. در ضمن او از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است فورا به زندان ديگری منتقل شود.

ما از همه مجامع بين المللي و سازمانهاي مدافع حقوق انساني ميخواهيم که جمهوري اسلامي را تحت فشار قرار بدهند که سکينه محمدي آشتياني را هر چه زود تر آزاد کند.
کميته بين المللي عليه سنکسار

۲۸ فوريه ۲۰۱۴
minnaahadi@gmail.com
(0049) 1775692413

در تصویر: عکس بزرگ سکینه محمدی آشتیانی بر ورودی ساختمانی در مرکز شهر رم / دولت ایتالیا عکس بزرگی از سکینه محمدی از ساختمان "وزارت فرصتهای برابر" آویزان کرده است. دولت ایتالیا با این عمل بر لغو حکم سنگسار و اعدام سکینه محمدی اصرار دارد

لازم به ذکر است که در گذشته احتمال " پروژه خودکشی‌ سکینه آشتیانی توسط جمهوری اسلامی" توسط رسانه ها مطرح شده بود:

پروژه خودکشی سکینه آشتیانی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت

پرونده سکینه آشتیانی یکی از آن دست مواردی ست که واقعا جمهوری اسلامی را در موقعیت آچمز سیاسی ، اجتماعی و رسانه ای ( افکار عمومی ) قرار داده است ، بطوریکه هر عکس العمل نظام در رابطه با این کیس حقوق بشری یقینا میتواند به ضرر حکومت ولایت فقیه تمام شود . بدین صورت که ;
اگر رژیم متهمه را سنگسار کند علاوه بر اعتبار ( نداشته ) خودش ، به جایگاه بین المللی اسلام هم ضربه جدی ( مجددی ) وارد میکند و بقول تئوریسین های حکومت ، میتواند تا مدتها خوارک پروژه اسلام هراسی استکبارجهانی را تغذیه نماید !

اگر ایشان را با چوبه دار ، اعدام کنند قسمت اعظم بار منفی این اقدام بسمت نظام برآمده از اصول اسلامی ( جمهوری اسلامی ) کشیده میشود ولی حکومت میتواند تا مقداری سپر بلای جایگاه اسلام بین المللی گردد ( البته اجرای این گزینه با توجه به پوشش خبری گسترده این پرونده در عرصه فرامنطقه ای ، تفاوتی با گزینه سنگسار نداشته و همان بار منفی را در بردارد )

اگر رژیم مقدمات فرار خانم آشتیانه به خارج کشور را محیا کند ( ایشان را فراری بدهد ) آنوقت از فشارهای خارجی کاسته و بر فشارهای داخلی (از طرف آخوندها و حزب اللهی ها و سایر اسلامگرایان ) به سمت حکومت و مخصوصا قوه قضاییه ( که این روزها حال و روز خوشی ندارد ) افزوده خواهد شد .

گزینه دیگر این است که حکومت حکم مرگ ( با اعدام یا سنگسار ) متهمه را تبدیل به حبس ابد یا طویل المدت نماید که این گزینه باعث میشود که از فشارهای حقوق بشری کمی کاسته شده ولی تا زمان آزادی خانم آشتیانی ( از زندان ) ادامه داشته باشد و بقولی این پروند بصورت نیمه باز دنبال شود ( فشار کم و مداوم ! )

و گزینه آخر این است که جمهوری اسلامی خانم سکینه آشتیانی را خودکشی کند! ( یا بدهد) تا هم اسلامگرایان و طرفدارانش را ارضاء ( نه راضی ! ) کرده باشد و هم اقتدارش را به سایر کشورها نشان بدهد و هم یک پرونده ضد حقوق بشری دیگرش را مختومه کند ( البته بعد از اجرای این سناریو یک موج عظیم اعتراض بین المللی بلند خواهد شد ولی با یک شیب ملایم آرام خواهد گردید ولی حکومت بداند با این کار اسم سکینه آشتیانه را برای همیشه در فهرست پرونده ضد حقوق بشری اش ثبت و ضبط خواهد کرد و یک شمشیر داموکلس دیگر به شمشیرهای طرفداران حقوق بشر اضافه خواهد شد ! )

http://j.mp/1kvV5je

 
Leave a comment

Posted by on February 28, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اعدام ممنوع؛ اما چرا؟

‫اعدام ممنوع؛ اما چرا؟‬


‫اعدام ممنوع؛ اما چرا؟ – آموزشی‬
‫اعدام ممنوع؛ اما چرا؟ – آموزشی آیا طرفدار مجازات اعدام هستید؟ آیا تا حدودی با مجازات مرگ موافقید؟ آیا فکر می کنید مجازات اعدام، جرم وجنایت را کاهش می دهد؟ آیا فکر می کنید گاهی مجازات اعدام در ایران لازم و ضروری است؟ آیا فکر می کنید اعدام قاتلین( قصاص) حق خانواده های جانباختگان است؟ آیا فکر می کنید اعدام در ملاعام درس عبرتی است برای دیگران؟ آیا فکر می کنید مجازات مرگ برای قاچاقچیان باعث کاهش قاچاق مواد مخدر می شود؟ آیا فکر می کنید کمپین های نه به اعدام فعالیت‌هایی ناسنجیده است؟ اکثر ما ایرانیان لااقل برای یک بار در طول زندگی خود صحنه اسف انگیز و رقت بار اعدام را از نزدیک و یا از دریچه رسانه ها دیده ایم. صحنه ای که ممکن است تا آخر عمر روح و روان بینندگان را درگیر لحظه به لحظه واقعه ای کند که رخ دادنش چه بسا چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد. اما برای کسانی که هنوز به عادلانه بودن قتل در برابر قتل معتقدند، تلخی و عذاب دهنده بودن لحظات مرگ یک انسان در برابر امنیتی که به زعم آنان نصیب جامعه میشود قابل چشم پوشی است . این چشم پوشی و موافقت با اعدام اغلب بر این استدلال استوار است : کسی که می کشد و حتی کمتر از آن یعنی قاچاق می کند و یا مرتکب سرقت مسلحانه و یا تجاوز می شود اصلا حق زندگی کردن و نفس کشیدن ندارد و نبودش برای جامعه بهتر است.اما آیا به راستی اعدام باعث افزایش امنیت روانی شهروندان و کم شدن جرائم می شود؟ اگر چنین است چرا تنها 20 کشور جهان هنوز اعدام را اجرا می کنند؟ چرا اکثر کشورهای دنیا مجازات مرگ را لغو کرده اند؟ آیا آنان کمتر از جوامعی مثل ایران به امنیت جامعه بهاء می دهند؟ ما در این محصول آموزشی با زبانی ساده و قابل فهم، به کمک تصاویر، جلوه‌ها و طرح‌های جذاب کوشیده ایم شما را در یافتن پاسخ این سوالات و ابهامات یاری رسانیم. این محصول آموزشی به همت سپیده پورآقایی، کاوه شیرزاد و آقای شاهرخ حیدری از کاریکاتوریست های ایرانی تهیه شده است و در آن از منابع مطالعاتی بنیاد برومند استفاده شده است. توضیح: چنانچه در ایران هستید و بخاطر سرعت پایین اینترنت توانایی تماشای این ویدیوی آموزشی را ندارید می توانید در آدرس زیر از نسخه های پاورپوینت و پی دی اف با کیفیت عالی استفاده نمایید ‬http://j.mp/1aO9CCH Category

 
Leave a comment

Posted by on February 28, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پیش بسوی ۸ مارچ، روز جهانی زن در سراسر دنیا

‫پیش بسوی ۸ مارچ، روز جهانی زن در سراسر دنیا‬


‫رقص اعتراضی زنان مصر به آزار و اذیت جنسی و خشونت علیه آنان‬
‫پیش به سوی هشتم مارس روز جهانی دفاع از حقوق زنان، روزی که با مبارزه و همبستگی ملی میتواند در گذر از دیکتاتوری ما را یاری کند. منصور اُسانلو ۳ اسفند ۱۳۹۲ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ روحانیون طرفدار خمینی قبل از انقلاب نه تنها حرفی‌ از حجاب اجباری نمی‌‌زدند، بلکه وعده از آزاد بودن مردم میدادند ‬http://j.mp/1fbxnu5‫ رقص اعتراضی زنان مصر به آزار و اذیت جنسی و خشونت علیه آنان زنان مصری که یکی از بالاترین آمار آزار و اذیت جنسی در خیابانها و امکان عمومی را تجربه می کنند با تجمع در خیابانی در قاهره، گوش دادن به موسیقی و رقص در ملا عام به این اعمال و خشونت علیه زنان اعتراض کردند. این اقدام خلاقانه به ابتکار کمپین یک میلیارد زن در ۲۵ بهمن برگزار شد. درود به این شیر زنان و به امید روزهایی بهتر برای زنان ایران و جهان منبع: کارگاه آموزشی شهروندیار‬

 
Leave a comment

Posted by on February 28, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

سرکار خانم نسرسن ستوده گرامی روز وکیل مدافع بر شما مبارک، صبر و پایداری شما ستود…

‫سرکار خانم نسرسن ستوده گرامی
روز وکیل مدافع بر شما مبارک، صبر و پایداری شما ستودنی است، قدردان شما و آزادزنانی چون شما هستیم، به امید آزادی میهنمان از چنگ ناپاکان

بنفشه از تهران
٧ اسفند ١٣٩٢‬

 
Leave a comment

Posted by on February 26, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نسرین ستوده، فریده غیرت، مصطفی دانشجو، عادل مقدس، امیر رئیسان، شقایق محمدی، مریم…

‫نسرین ستوده، فریده غیرت، مصطفی دانشجو، عادل مقدس، امیر رئیسان، شقایق محمدی، مریم کیان ارثی، محمدرضا عرب و همه ی وکلای جهان…
مبارک است روزتان بر شب و روز ما…
صبرتان و همت تان مستدام باد ……………………………… آمین

مجتبی میرطهماسب
۷ اسفند ۱۳۹۲‬

 
Leave a comment

Posted by on February 26, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هفتم اسفند روز وکیل مدافع بر تمامی مدافعان حق و عدالت مبارک باد

‫هفتم اسفند روز وکیل مدافع بر تمامی مدافعان حق و عدالت مبارک باد‬


Timeline Photos
هفتم اسفند روز وکیل مدافع بر تمامی مدافعان حق و عدالت مبارک باد

وکالت: چالش های وکالی دادگستری در ایران

… بخش قابل توجهی از وکالیی که در راستای نقض حقو ِق زندانیان در دادسراها، دادگاه ها، بازداشتگاه ها و زندان ها پیگری مستمر انجام داده اند، معموال خودشان نیز تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته اند تا دست از پی گیری پرونده ها بردارند ….

گزارشی پیرامون وضعیت کانون وکال و حرفه وکالت در ایران

http://j.mp/1dAc3Zf

 
Leave a comment

Posted by on February 26, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,