RSS

پیش به سوی هشتم مارس روز جهانی دفاع از حقوق زنان، روزی که با مبارزه و همبستگی مل…

22 Feb

‫پیش به سوی هشتم مارس روز جهانی دفاع از حقوق زنان، روزی که با مبارزه و همبستگی ملی میتواند در گذر از دیکتاتوری ما را یاری کند.

منصور اُسانلو
۳ اسفند ۱۳۹۲ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۴

روحانیون طرفدار خمینی قبل از انقلاب نه تنها حرفی‌ از حجاب اجباری نمی‌‌زدند، بلکه وعده از آزاد بودن مردم میدادند

http://j.mp/1fbxnu5


‫رقص اعتراضی زنان مصر به آزار و اذیت جنسی و خشونت علیه آنان‬
‫پیش به سوی هشتم مارس روز جهانی دفاع از حقوق زنان، روزی که با مبارزه و همبستگی ملی میتواند در گذر از دیکتاتوری ما را یاری کند. منصور اُسانلو ۳ اسفند ۱۳۹۲ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ روحانیون طرفدار خمینی قبل از انقلاب نه تنها حرفی‌ از حجاب اجباری نمی‌‌زدند، بلکه وعده از آزاد بودن مردم میدادند ‬http://j.mp/1fbxnu5‫ رقص اعتراضی زنان مصر به آزار و اذیت جنسی و خشونت علیه آنان زنان مصری که یکی از بالاترین آمار آزار و اذیت جنسی در خیابانها و امکان عمومی را تجربه می کنند با تجمع در خیابانی در قاهره، گوش دادن به موسیقی و رقص در ملا عام به این اعمال و خشونت علیه زنان اعتراض کردند. این اقدام خلاقانه به ابتکار کمپین یک میلیارد زن در ۲۵ بهمن برگزار شد. درود به این شیر زنان و به امید روزهایی بهتر برای زنان ایران و جهان منبع: کارگاه آموزشی شهروندیار‬

 
Leave a comment

Posted by on February 22, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: