RSS

07 Mar


Timeline Photos
برگرفته از صفحهء فيسبوك رضا خندان

من یک نفر را هم سراغ ندارم که بر اثر تهدید، فشار، شکنجه و زندان، دست از عقیده مذهبی اش بردارد. یک نمونه از این دست خود شیعیان هستند. نمونه دیگر، اعضای جامعه ی بهایی است.
هر چه فشار و تهدید بیشتر، عزم و انگیزه ی فرد راسخ تر و به دنبال آن صدای مظلومیت شان بلندتر و عرصه برای فشارآورندگان تنگ تر و تنگ تر خواهد شد.
برای من خیلی عجیب است با این سابقه تاریخی, چگونه است که در ایران سیاست ورزان حکومت فکر کرده اند خواهند توانست با تخریب مراکز مذهبی دراویش و فشار و زندانی کردن آنها یا اعضای جامعه بهایی و یا طرفداران عقاید مذهبی مختلف، جلوی رشد و پیشرفت آنها را بگیرند.
اکنون با تهدید، بازداشت و فشارهای مختلف، این گروه های مذهبی همانند طرفداران حقوق زنان, ناخواسته و عملا در حال تبدیل شدن به یکی از پرقدرت ترین تاثیرگذاران سیاست در ایران هستند بدون این که گرایش و علاقه ای به وارد شدن در حوزه سیاست را داشته باشند و اساسا ورود در سیاست، خط قرمز بسیاری از آنان است.
هم اکنون بنا به گفته خانواده های دراویش زندانی، در اعتراض به فشارهای چند جانبه ای که به اعضای جامعه خود در زندان به ویژه زندانیان بیمار وارد می شود اعضای این جامعه دست به گسترده ترین حرکت اعتراضی زده اند.
هم اکنون نزدیک به ٢٠٠٠ تن از آنان دست به اعتصاب غذا زده و در این راه حمایت گروه های مختلف فکری و سیاسی و به ویژه مدافعان حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران و جهان را هم با خود به همراه دارند.

رضا خندان
٧ مارس ٢٠١٤

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 7, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: