RSS

09 Mar


Timeline Photos
منطق تندروهای مذهبی!

همزمان با شنیده شدن زمزه اجرای دوباره سنگساراین سئوال ذهنم را به خود مشغول نموده که چرا تندروهای مذهبی داشتن رابطه یک مرد را با چهار زن و همزمان داشتن رابطه با کنیزکان و زنان صیغه ای را نشانه یک مرد مذهبی وفادار و موفق میدانند! اما دختری که به علت اعتیاد پدر به اجبار در کودکی به عقد مرد هرزه و زن باره مسن داده شده و پس از تحمل سالها زجر و خفت درخواست طلاق میدهد اما قاضی چون پیر مرد هرزه توانایی پرداخت پول به اندازه خورد و خوراک چهار زن و صیغه هایش را دارد به او اجازه طلاق و تشکیل خانواده با مرد جوان دلخواهش را که خودش انتخاب کرده را نمیدهد و اگر به سوی آن جوان برود و نخواهد با آن پیرمرد هرزه زندگی کند تندروهای مذهبی او را نمونه یک زن فاسد که باید سنگسار شود میدانند!
محمد رستگار

٦ مارس ٢٠١٤

پيش به سوي گراميداشت ٨ مارس روز جهاني زن

روحانیون طرفدار خمینی قبل از انقلاب نه تنها حرفی‌ از حجاب اجباری نمی‌‌زدند، بلکه وعده از آزاد بودن مردم میدادند

http://j.mp/1fbxnu5

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 9, 2014 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: